монгол хэл

Монголоор яридаг хүүхдүүдэд злриулаад бид хоёр төрлийн сургалтыг санал болгож байна. Мини бүлэг, ангидаа 6 хүүхэдтэй. Эрчимжүүлсэн 45 хоногын сургалт. 7 хонигт 4 удаа 40мин лайв мөн 20 мин дасгал, нийт 1 цаг. Төлбөр 130 евро.

➢ Цагаан толгойн сургалт

Энэхүү сургалт маань цагаан толгойн үсгээ сураагүй байгаа хүүхдүүдэд зориулсан сургалт юм.

• 35 үсэг сурах
• Шинэ үг цээжлэх
• Холбоо үг унших
• Монгол ахуй, зан заншилтай танилцах

➢ Уншиж, бичих эрчимжүүлсэн сургалт

Энэхүү сургалт нь үсгээ мэддэг хүүхдүүдэд зориулсан сургалт юм.

• Уншиж, бичих чадвараа ахиулах
• Монгол ахуй, зан заншилтай танилцах

Насны ангилал:

• 6-9 нас
• 10-14 насГадаадад байгаа монгол хүүхдүүдэд зориулаад монгол хэл заана. Англи, герман суурьтай хүүхдүүдийг тусгаарлан заана.

Англи\герман хэлтэй мэргэжлийн багш заана.

7 хоногт 4 удаа онлайн дээр. Мини бүлгийн сургалт. Ангидаа 6 хүүхэдтэй. Төлбөр 80 евро\сар. Хичээл: 40 мин үргэлжилнэ ZOOM апп дээр лайв. Курсын хугацаа доод тал нь 9 сар.

Монгол хэлний дүрэм

Монгол хэлний үгнүүд

Монгол цагаан толгой

Монгол үлгэр, соёлтой холбоотой материалаар заана

Хүүхдүүд 5000 хүртэл үгнүүд цээжлэн, сургалтын төгсгөлд энгийн яриаг ойлгож. ярих чадвартай болно.

Илүү мэдээлэл доорх Асуулт хариулт линкээс аваарай

Хэн энэ сургалтанд хамрагдах боломжтой вэ?

• Монголоор ярьж, ойлгохдоо муу 18-аас дээш насныхан
• Монгол хэл сурах хүсэлтэй гадаад хүмүүс

Сургалтын онцлог:

• Хичээлийг англи хэлээр заана. Гэхдээ хичээлийн төгсгөл үед багш Англи, Монгол хэлийг хослуулан хичээлээ орох болно.

• Гадаад хүмүүст Монгол хэл заадаг туршлагатай багшийн гаргасан тусгай хөтөлбөрөөр хичээл явагдана

• Нэг анги ердөө 5-6 хүнтэй байнаГадаадад байгаа монгол хүүхдүүдэд зориулаад монгол хэл заана. Англи, герман суурьтай хүүхдүүдийг тусгаарлан заана.

Англи\герман хэлтэй мэргэжлийн багш заана.

7 хоногт 2 удаа онлайн дээр. Том бүлгийн сургалт. Ангидаа 30 хүүхэдтэй. Төлбөр 40 евро\сар ZOOM апп дээр лайв. Хичээл: 40 мин үргэлжилнэ. Курс хугацаа: 12 сар

Монгол хэлний дүрэм

Монгол хэлний үгнүүд

Монгол цагаан толгой

Монгол үлгэр, заншил, соёлтой холбоотой материалаар заана

Хүүхдүүд 5000 хүртэл үгнүүд цээжлэн, сургалтын төгсгөлд энгийн яриаг ойлгож. ярих чадвартай болно.

Хэн энэ сургалтанд хамрагдах боломжтой вэ?

• Монголоор ярьж, ойлгохдоо муу 18-аас дээш насныхан
• Монгол хэл сурах хүсэлтэй гадаад хүмүүс

Сургалтын онцлог:

• Хичээлийг англи хэлээр заана. Гэхдээ хичээлийн төгсгөл үед багш Англи, Монгол хэлийг хослуулан хичээлээ орох болно.

• Гадаад хүмүүст Монгол хэл заадаг туршлагатай багшийн гаргасан тусгай хөтөлбөрөөр хичээл явагдана

• Нэг анги ердөө 5 хүнтэй байна


Илүү мэдээлэл доорх Асуулт хариулт линкээс аваарай